บริการขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

บริการขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
ทางบริษัทฯ มีการให้บริการการขนส่งแบบครบวงจรสำหรับโครงการที่มีลักษณะรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อน โครงการเคลื่อนย้ายที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการก่อสร้างโรงงาน
รวมถึงการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และจำนวนมาก เช่น ข้าว น้ำตาล สินแร่ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำ น้ำมัน และรถยนต์ เป็นต้น

บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร ขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน ขนส่งพร้อมประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ

ขนส่งโดยทางเรือ
– ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
– ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
– ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
– ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
– ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
– ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

– รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)