บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ทางบริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้บริษัทฯ มีการทำประกันที่มีความคุ้มครอง ที่ได้ระดับมาตรฐานสำหรับรถที่ใช้ในการให้บริการรถทุกคัน

โดยประเภทของรถที่ให้บริการนั้น มีหลากหลายประเภท ตั้งแต่ รถ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ, รถหัวลาก, รถพ่วงแบบพื้นต่ำ และรถสำหรับบรรทุกสินค้าแช่เย็น