บริการขนส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางทะเลนับเป็นวิธีการขนส่งสินค้าในปริมาณมากที่ทำให้เกิดความคุ้มทุนมากที่สุด แต่ก็ใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีการให้บริการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ กับท่าเรือที่สำคัญๆทั่วโลก และยังมีขนาดของ ตู้ขนถ่ายสินค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรรเพื่อให้เหมาะกับปริมาณของสินค้าที่ต้องการทำการขนส่ง โดยปกติปริมาณสินค้าขั้นต่ำ ต่อการขนส่งทางทะเลแต่ละครั้ง อยู่ที่ 1 ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามปริมาณอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเมืองท่าปลายทาง

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการขนส่งหลากหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดบรรทุกแบบไม่เต็มตู้ (Less than container load), ตู้ขนาด 20 ฟุต, 40 ฟุต, 40 ฟุตแบบสูงพิเศษ (High cube), ตู้เย็น 40 ฟุต (Reefer), ตู้เปิดฝาบน (Open top), ตู้แบบโครงเหล็กมีฝาปิดกั้นหัวและท้าย (Flat rack), เรือที่มีดาดฟ้าหลายชั้น (Artificial tween deck) จนกระทั่งเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (Bulk vessel) ลูกค้าสามารถดูขนาดของตู้ได้ตามตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามขนาดของตู้และน้ำหนักบรรทุกในตารางด้านล่างนี้ เป็นเพียงการประมาณเบื้องต้น ลูกค้ากรุณาสอบถามทางพนักงานของเราอีกครั้งเมื่อต้องการทำการขนส่ง เนื่องจากผู้ให้บริการเรือแต่ละรายอาจมีการให้บริการ ตู้และน้ำหนักที่แตกต่างไปจากนี้

Open top (ตู้เปิดฝาบน)
Type Size m3 ft3 Payload
20′ Open Top 20’x8’x8’6″ 32 1,143 25
40′ Open Top 40’x8’x8’6″ 66 2,255 27
Reefer (ตู้เย็น)
Type Size m3 ft3 Payload
40′ high 40’x8’x9’6″ 63 2,250 26
Dry containers (ตู้แห้ง)
Type Size m3 ft3 Payload
20′ standard 20’x8’x8’6″ 33 1,170 28.3
40′ standard 40’x8’x8’6″ 67 2,390 30.4
40′ high 40’x8’x9’6″ 76 2,714 30.4
45′ high 45’x8’x9’6″ 85 3,040 86
ตู้แบบโครงเหล็กมีฝาปิดกั้นหัวและท้าย
Type Size Payload
40′ fixed corner 40’x8’x8’6″ 25
40′ open end 40’x8’x9’6″ 40
40′ flush fold 40’x8’x9’6″ 39