บริการบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้า

ทางบริษัทฯจัดให้มีบริการงานบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้าโดยบุคลากรของบริษัทฯ ผู้มีประสบการณ์ ในงานบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี โดยวัสดุที่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯใช้นั้น จะเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้งานที่ออกมานั้นได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

โดยวัสดุในการบรรจุพัสดุสินค้าจะประกอบด้วย กล่องกระดาษลูกฟูกความหนาสามชั้น แผ่นโฟมบอร์ด แผ่นกระดาษบอร์ด พลาสติกกันกระแทก ลังไม้ กล่องไม้ พาเลทไม้ และวัสดุอื่นใดที่ลูกค้าต้องการ

ทางบริษัทฯยังมีบริการบรรจุและจับยึดนอกสถานที่สำหรับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ เช่น เครื่องจักร และสินค้าที่มีขนาดใหญ่