ไอโอนิกส์ เอ๊กซ์เพรส

ในสถานการณ์ที่ตลาดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเติบโตให้ทันตลาดและความต้องการของลูกค้า การหมุนเวียนสินค้าที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ เราจึงมีการปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

ไอโอนิกส์ เอ๊กซ์เพรส เป็นอีกหนึ่งบริการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจในการขนส่งพัสดุเร่งด่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้เวลาในการขนส่งเพียงแค่ 3 วัน บริการถึงมือ ทั้งฝั่งผู้ส่งและผู้รับ โดยธุรกิจไม่ต้องกังวลใจในการขนส่ง และได้รับความสะดวกสบายอีกด้วย อีกหนึ่งบริการใหม่ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างจุดแข็งในตลาดได้อย่างชัดเจน ไอโอนิกส์ เอ๊กซ์เพรส พร้อมให้บริการแล้วสำหรับจุดหมายปลายทาง พม่า-ลาว-กัมพูชา