บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ลักษณะเน่าเสียได้ง่าย สินค้าอันตราย ไปจนถึงขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยสามารถให้บริการได้ ทั้งในลักษณะขนส่งระหว่าง ท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญทั่วโลก และเนื่องจากมีการประสานงานเป็นอย่างดีกับ ผู้ขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้ในราคาที่เป็นที่ยอมรับ ในตลาดและสมเหตุสมผล

ข้อควรระวังสำหรับลูกค้า เมื่อต้องการขนส่งด้วยวิธีนี้คือ เนื่องจากความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลูกค้าควรจัด เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นในขั้นตอนของการนำสินค้าเข้าประเทศปลายทางให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีการขนสินค้าขึ้นที่ท่า อากาศยานต้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานปลายทาง

น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวนค่าระวางการขนส่งนั้นจะยึดตามน้ำหนักใดที่มากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักตามปริมาตร (โดยคำนวณจากขนาดของสินค้า ซึ่งจะใช้กับสินค้าที่มีปริมาณมาก แต่น้ำหนักเบา กรุณาดูสูตรการคำนวณด้านล่าง)

สูตรการคำนวนหาปริมาตรเป็นหน่วยกิโลกรัม
ยาว(ซม.) × กว้าง(ซม.) × สูง(ซม.)
6,000

ตัวอย่าง : สินค้ามีน้ำหนักจริงโดยสุทธิ เท่ากับ 100 กิโลกรัม
ปริมาตรของสินค้า = 150 ซม. × 80 ซม. × 60 ซม. = 120 กิโลกรัม
6,000

ฉะนั้น น้ำหนักที่จะนำไปคำนวนค่าระวางการขนส่งคือ 120 กิโลกรัม ไม่ใช่ 100 กิโลกรัม