โปรโมชั่น

ส่ง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (Next Day)

ราคาพิเศษ 40 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 95 บาท

ส่ง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (Next Day)

ราคาพิเศษ 40 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 92 บาท


โปรโมชั่น วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สำนักงานจตุจักร

จตุจักรพลาซ่า โซน E ห้อง E06 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่หมายเลย 0 2618 5423