Unbeatable Trucking Service

Starting from loading to unloading and maintaining the highest standards in terms of safety while in transit, we take nothing to chance.

ยินดีต้อนรับสู่ ไอโอนิค โลจีสติกส์

…เราเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในไทยที่ให้บริการด้านการจัดการระบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศโดยทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมทั้งดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

เรามุ่งเน้นการขนส่งสินค้าไปพม่า ขนส่งสินค้าไปลาว ขนส่งสินค้าไปกัมพูชา ขนส่งสินค้าไปมาเลเซีย และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ แบบครบวงจรด้วยมาตรฐาน AEO

ประสาร สินสวัสดิ์
ผู้บริหาร

demo

บริการสุดพิเศษ

บริษัทฯมีบริการให้คำปรึกษาทั้งในด้านกฎหมาย สำหรับการนำเข้า-ส่งออก การขนส่ง ไปจนถึงการวางแผนจัดการการขนส่งอย่างเป็นองค์รวม เพื่อทำให้ถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่าย..

สินค้าส่งถึงมือคุณ 100% เชื่อใจเรา ไอโอนิค

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 35 ปี
ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งแต่ละช่องทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

Call : 0 2717 2691

ข่าวสารโปรโมชั่น

ส่ง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (Next Day)

ราคาพิเศษ 40 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 95 บาท

ส่ง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (Next Day)

ราคาพิเศษ 40 กิโลกรัมขึ้นไป กิโลกรัมละ 92 บาท


โปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สำนักงานจตุจักร

จตุจักรพลาซ่า โซน E ห้อง E06 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่หมายเลย 0 2618 5423

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
– ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
– ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
– ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
– ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
– ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
– ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

– รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Projects Done
Clients Worldwide
Owned Vehicles
People in Team
สำนักงานกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 • เลขที่ 69,71 ซอยรามคำแหง 8 แยก 6 ถนนพระราม 9 ซอย 33 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

 • +66 2717 2691

สำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก
 • เลขที่ 1158 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 ประเทศไทย

 • +668 9433 5268

สำนักงานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • เลขที่ 313/19 ถนนสะพานมิตรภาพ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 ประเทศไทย

 • +668 7973 6446

สำนักงานพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
 • เลขที่ 5 หมู่ 12 , บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย

 • +663 451 0912

สำนักงานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • เลขที่ 372 ถนนอุปราช ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย

 • +66 4521 0559

 • +66 4521 0559

สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • จตุจักรพลาซ่า โซน E ห้อง E06 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 • +66 2618 5423

 • +668 6766 2511

 • LineID : ionic.jj

สำนักงานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • 155 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไท

 • LineID : 0922817591

 • +669 2281 7591

 • +66 4323 9282

สำนักงานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • เลขที่ 540/35 ถนนสายอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ประเทศไทย

 • +668 7033 7755

สำนักงานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • เลขที่ 57/12 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

 • +669 5798 8587

สำนักงานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • Terminal 21 Korat ชั้นG เลขที่ KIG00699 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

 • LineID : ionic.korat

 • +66 4449 8559

 • +66 4449 8559