บริการขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

บริการขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
ทางบริษัทฯ มีการให้บริการการขนส่งแบบครบวงจรสำหรับโครงการที่มีลักษณะรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อน โครงการเคลื่อนย้ายที่ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการก่อสร้างโรงงาน
รวมถึงการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และจำนวนมาก เช่น ข้าว น้ำตาล สินแร่ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดกำลังไอน้ำ น้ำมัน และรถยนต์ เป็นต้น

บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร
ขนส่งสำหรับโครงการแบบรับจ้างเหมาเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน ขนส่งพร้อมประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–     ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–     ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–     ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–     ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–    ทาง Website,
–    Line
–    E-Mail: marketing@ioniclogistics.com
–    Call: 02-717 2591

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.