บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ทางบริษัทฯ มีการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้บริษัทฯ มีการทำประกันที่มีความคุ้มครอง ที่ได้ระดับมาตรฐานสำหรับรถที่ใช้ในการให้บริการรถทุกคัน
โดยประเภทของรถที่ให้บริการนั้น มีหลากหลายประเภท
ตั้งแต่ รถ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ, รถหัวลาก, รถพ่วงแบบพื้นต่ำ และรถสำหรับบรรทุกสินค้าแช่เย็น

รถ 4 ล้อ

 

รถ 6 ล้อ

 

รถ 10 ล้อ

รถ 18 ล้อ

หัวรถลาก

 

รถพ่วงแบบพื้นต่ำ

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–     ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–     ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–     ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–     ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–     ทาง Website,
–     Line
–     E-Mail: marketing@ioniclogistics.com
–     Call: 02-717 2591

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.