บริการบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้า

ทางบริษัทฯจัดให้มีบริการงานบรรจุภัณฑ์พัสดุสินค้าโดยบุคลากรของบริษัทฯ ผู้มีประสบการณ์ ในงานบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี โดยวัสดุที่ใช้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯใช้นั้น จะเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้งานที่ออกมานั้นได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

โดยวัสดุในการบรรจุพัสดุสินค้าจะประกอบด้วย กล่องกระดาษลูกฟูกความหนาสามชั้น แผ่นโฟมบอร์ด แผ่นกระดาษบอร์ด พลาสติกกันกระแทก ลังไม้ กล่องไม้ พาเลทไม้ และวัสดุอื่นใดที่ลูกค้าต้องการ

ทางบริษัทฯยังมีบริการบรรจุและจับยึดนอกสถานที่สำหรับสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะ เช่น เครื่องจักร และสินค้าที่มีขนาดใหญ่

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–     ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–     ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–     ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–     ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–     ทาง Website,
–     Line
–     E-Mail: marketing@ioniclogistics.com
–     Call: 02-717 2591

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.