บริการดำเนินพิธีการศุลกากร

บริการดำเนินพิธีการศุลกากร
บริษัทฯเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรไทย โดยการดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจะต้องทำผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ของทางกรมศุลกากร
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ต้องใช้หลักๆในการดำเนินพิธีการศุลกากร คือ บัญชีราคาสินค้าและบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ

อย่างไรก็ตามการนำเข้า หรือส่งออกสินค้าบางประเภท อาจจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์การนำเข้าหรือส่งออกมาก่อน การศึกษาข้อมูลของสินค้าและพิธีการทางศุลกากรก่อนดำเนินการขนส่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรและลดความเสี่ยงของการเกิดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่า ค่าเสียเวลา และค่ากักบริเวณสินค้า เมื่อสินค้าส่งถึงท่าปลายทางและเนื่องจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทางศุลกากรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

จึงขอแนะนำให้ลูกค้าปรึกษากับทางบริษัทฯก่อนการดำเนินการขนส่งสินค้าออกจากประเทศต้นทาง

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–     ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–     ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–     ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–     ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–     ทาง Website,
–     Line
–     E-Mail: marketing@ioniclogistics.com
–     Call: 02-717 2591

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.