บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ลักษณะเน่าเสียได้ง่าย สินค้าอันตราย ไปจนถึงขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยสามารถให้บริการได้ ทั้งในลักษณะขนส่งระหว่าง ท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญทั่วโลก และเนื่องจากมีการประสานงานเป็นอย่างดีกับ ผู้ขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าได้ในราคาที่เป็นที่ยอมรับ ในตลาดและสมเหตุสมผล

ข้อควรระวังสำหรับลูกค้า เมื่อต้องการขนส่งด้วยวิธีนี้คือ เนื่องจากความรวดเร็วของการขนส่งสินค้าทางอากาศ ลูกค้าควรจัด เตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นในขั้นตอนของการนำสินค้าเข้าประเทศปลายทางให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีการขนสินค้าขึ้นที่ท่า อากาศยานต้นทาง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานปลายทาง

น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวนค่าระวางการขนส่งนั้นจะยึดตามน้ำหนักใดที่มากกว่ากัน ระหว่าง น้ำหนักตามปริมาตร (โดยคำนวณจากขนาดของสินค้า ซึ่งจะใช้กับสินค้าที่มีปริมาณมาก แต่น้ำหนักเบา กรุณาดูสูตรการคำนวณด้านล่าง)

สูตรการคำนวนหาปริมาตรเป็นหน่วยกิโลกรัม
ยาว(ซม.) × กว้าง(ซม.) × สูง(ซม.)
6,000

ตัวอย่าง : สินค้ามีน้ำหนักจริงโดยสุทธิ เท่ากับ 100 กิโลกรัม
ปริมาตรของสินค้า = 150 ซม. × 80 ซม. × 60 ซม. = 120 กิโลกรัม
6,000

 

ฉะนั้น น้ำหนักที่จะนำไปคำนวนค่าระวางการขนส่งคือ 120 กิโลกรัม ไม่ใช่ 100 กิโลกรัม

ร้องเรียนหรือเสนอแนะมาที่เรา

คำถามที่พบบ่อย

ขนส่งโดยทางเรือ
–     ระยะเวลา 3-5 วัน สำหรับประเทศในโซนอาเซียน
–     ระยะเวลา 5-15 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ระยะเวลา 25-35 วัน สำหรับประเทศโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยเครื่องบิน
–     ภายใน 1 วัน สำหรับประเทศในโซนเอเชีย
–     ภายใน 2-3 วัน สำหรับประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา

ขนส่งโดยทางรถไปประเทศเพื่อนบ้าน
–     ระยะเวลา 3-5 วันสำหรับ พม่า ลาว และกัมพูชา

–    ทาง Website,
–    Line
–    E-Mail: marketing@ioniclogistics.com
–    Call: 02-717 2591

–     รับประกันสินค้าสูงสุด 5,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

Safe & Secure

You benefit from our experience in delivering effective solutions to the complex global supply chains of some of the world’s biggest corporations.

Fast Delivery

You benefit from every innovation, whether it involves a simple extension to our Air and Ocean Freight products, whether it means a development in warehousing.

24/7 Support

All of which explains why you’ll find the team of outstanding support at TransCargo ready to apply their passion for solutions in support of your business.